Bytové družstvo Hlinsko je členem zájmového sdružení bytových družstev a SVJ s působností v celé České republice – SČMBD.

SČMBD zajišťuje v oblasti právní účast na tvorbě a připomínkách k zákonům a dalším obecně závazným předpisům týkajících se bytového družstevnictví. V oblasti ekonomické posiluje postavení svých členů vytvářením vhodných podmínek pro financování, úvěrování, ceny, daně, účetnictví a v neposlední řadě zajišťuje výhodné pojištění majetku členských družstev a jejich SVJ ve správě prostřednictvím Rámcové pojistné smlouvy s Kooperativou pojišťovnou, a.s.

Toto členství nám nese mj. možnost získat metodickou a poradenskou pomoc v v oblasti právní, ekonomické a technické, a tu využít pro naše klienty.

Od SČMBD čerpáme komplexní a systematické informace o aktualitách v bytovém družstevnictví.

Zaměstnanci Bytového družstva Hlinsko se mohou účastnit seminářů, kde jsou zprostředkovány kontakty s odborníky z různých oblastí týkajících se družstevnictví.

Bytové družstvo Hlinsko spadá pod územní pracoviště Východočeské oblasti se sídlem v Hradci Králové.